Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Erik Ruud

Mange idretter krever en form for bygg og anlegg. Energiforbruk utgjør en vesentlig del av driftskostnadene, for eksempel til oppvarming og belysning.

Hvordan et anlegg er bygget eller modernisert har mye å si for laget sin økonomi, og dermed lagets muligheter for videre utvikling.

Har du ansvar for bygging eller drift av idrettsanlegg? Gode idrettsanlegg er kunnskapsportalen for idretts- og nærmiljøanlegg.

 

Bedre energiutnyttelse er en generell utfordring i samfunnet, og et område der vi som driver idrett kan bidra positivt. Energismarte løsninger er bra for økonomien til laget, samtidig som det indirekte reduserer presset på naturen og kutter klimagassutslipp.

Tre grunner til at det lønner seg å tenke energismart:

1. Lavere fremtidig energiforbruk gjør det enklere å gjennomføre nye byggeprosjekter

I gjennomsnitt er 40 prosent av driftskostnadene til et bygg knyttet til energiforbruk. Ved å bygge energismart blir de fremtidige driftskostnadene lavere. I tiden fremover vil det bli stadig strengere krav til å bygge energismart, og det vil være bedre muligheter for finansiering.

2. Oppgradering av eksisterende anlegg kan få ned energiforbruket og gi kontroll på kostnader

Minimert energiforbruk gir bedre økonomi og gjør laget mindre sårbar for store variasjoner i strømprisen. Det er mulig å søke støtte til energieffektiviseringstiltak, som selvfølgelig vil være bra for lagets fremtidige økonomi.

3. Energiproduksjon kan bli en ny inntektskilde for laget

Mange idrettslag har store arealer som kan være egnet til fornybar energiproduksjon. Energiproduksjon vil både kunne få ned lagets egne energikostnader, og kan i tillegg bli en inntektskilde. Det finnes flere ordninger og modeller for hvordan laget skal kunne bli en energiprodusent, på egen hånd eller gjennom partnerskap.

ā†’

ā†’

Del artikkelen pƄ Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle ā†’
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no