Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon
Foto: Jens Erik Thyholdt

Orienteringssporten etterlater seg ikke annet enn fotspor fra joggesko i naturen. Porsgrunn Orienteringslag fortsetter i samme spor med sitt nye, energismarte og gjenbrukte klubbhus.

En klubb med grønt fokus

Orienteringssporten har i utgangspunktet et svært lite fotavtrykk på miljøet. Løperne trenger ikke mye utstyr og sporten krever ingen faste installasjoner eller varige inngrep; arenaen er eksisterende terreng og byområder, og ved arrangementer bygges en midlertidig infrastruktur som rigges ned etterpå.

– Vi er veldig opptatt av grundig opprydding og sortering av avfall både under og etter arrangementene våre. Målet er å etterlate naturen så urørt som mulig, forteller Jon Skriubakken i Porsgrunn Orienteringslag.

Da de skulle bygge nytt klubbhus, sa det seg derfor selv at det måtte bli et prosjekt med grønt fokus.

Gjenbruk på gjenbruk

En viktig del av prosjektet er gjenbruk av materialer. Klubben har "arvet" deler av en gammel skole – et par brakker som etter litt omsorg kan gjenbrukes i stedet for å rives og kastes. Brakkemodulene er blitt kledd om og bygd inn i det nye klubbhuset, og de gamle vinduene har blitt oppgradert fra 2-lags til 3-lags glass. 

Klubbhuset får et nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, en teknologi som brukes til å forbedre energieffektiviteten i bygninger. Dette gjøres ved å gjenvinne varme fra avtrekksluften og bruke den til å varme opp tilluften. Systemet bidrar til å redusere energiforbruket og opprettholde et godt inneklima.

Fordeler med ventilasjon med varmegjenvinning (VAV):

  • Energieffektivt: Reduserer behovet for oppvarming og kjøling ved å gjenvinne varme fra avtrekksluften.
  • Økonomisk: Reduserte energikostnader på grunn av lavere oppvarmings- og kjølebehov.
  • Miljøvennlig: Reduserer karbonavtrykket ved å minske energiforbruket.
  • Forbedret inneklima: Konstant tilførsel av frisk, filtrert luft forbedrer luftkvaliteten inne i bygningen.

Sol ute, energi inne

For å fremme bærekraften søkte klubben om midler til etablering av solcelleanlegg på det nye klubbhuset. Porsgrunn Orienteringslag var én av 17 klubber som fikk tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det nye klubbhuset er 40 meter langt, og deler av taket ligger i sørøstlig retning. Dette er gunstige forhold for å utnytte energi fra sola. Solcelleanlegget som monteres er et modulbasert system, som gjør det mulig å bygge ut i flere omganger. I første omgang installeres det 20 moduler, med mulighet for å utvide anlegget på sikt. Årlig energiproduksjon for anlegget anslås til rundt 7,3 MWh, som tilsvarer en besparelse på 2,8 tonn CO2 i forhold til bruk av en konvensjonell energikilde.

– Vi begynner med å selge overskuddsstrøm fra solcelleanlegget tilbake inn på nettet. På sikt tenker vi å søke om midler til å investere i en batteripakke, som gjør at vi kan lagre og bruke overskuddsenergien fra solcelleanlegget selv, sier Skriubakken. 

 

Økonomiske bidrag har vært helt avgjørende for at klubben har kunnet gjennomføre de grønne tiltakene. 

– Vi er en frivillig organisasjon og måler alle kostnader i solgte vafler. Selv om vi ikke har økonomi til å realisere et nullhus, har vi forpliktet oss til å minimere miljøpåvirkningen så mye som mulig. Det har vi fått god hjelp til, både fra Porsgrunn kommune, Sparebankstiftelsen Telemark og DNB-stiftelsen, forteller Skriubakken.

Bygger felles engasjement

Som orienteringsløper er man mye rundt omkring i skoger og byer. Det nye klubbhuset blir et sted der Porsgrunn Orienteringslag kan føle seg hjemme, og et sted for identitetsbygging og samhold. 

– Orientering er en individuell idrett, så vi legger mye vekt på å bygge det sosiale i klubben, sier Skriubakken. Han ser også for seg at klubbhuset blir en viktig arena for å bygge videre på engasjementet for natur og miljø. Gjennom en rekke år har POL tatt aktivt stilling til, og kommer med innspill til areal- og utbyggingsplaner for å påvirke nedbyggingsplaner i området. 

– Det har vært flere saker i Porsgrunn der man ønsker å spise av områder for kortreiste naturopplevelser. Disse områdene og opplevelsene jobber vi selvfølgelig for å bevare, avslutter Skriubakken.

Porsgrunn Orienteringslags nye klubbhus er et godt eksempel på hvordan man kan kombinere idrett og bærekraft. Gjennom nøye planlegging og miljøvennlige tiltak, kan man ta vare på naturen samtidig som man bygger et sterkt fellesskap.

 

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no