Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB har Norges idrettsforbund delt ut over  8,5 millioner kroner til bærekraftstiltak gjennom Idrettens Miljøfond, hvor søkere mottar støtte til klima- og miljøtiltak. Det er et stort og økende behov for mer midler til miljøtiltak i idretten.

Gjør idretten i stand til å fornye seg og drive mer bærekraftig

Idretten jobber til enhver tid med en rekke grønne prosjekter, lokalt og nasjonalt. Grønt Lag bidrar for at motivasjon, kunnskap og frivillig innsats er på plass, men finansiering er avgjørende for gjennomføring. Vi oppfordrer næringslivet og det offentlige til å bidra økonomisk, slik at vi kan oppnå større resultater innen bærekraft sammen.

Hvorfor bli med som samarbeidspartner?

  • Vi sikrer gjennomføring av konkrete miljøtiltak
  • Vi bidrar til å redusere klimagassutslipp
  • Vi hever kompetansenivået på miljøarbeid
  • Vi skaper holdninger og endrer atferd
  • Vi bidrar til bedre folkehelse
  • Vi tilfører positive verdier til lokalsamfunn

Å bli en del av Grønt Lag vil passe fint inn i bærekraftsarbeidet til din virksomhet, en kommune eller et fylke.

Bli med på laget!

Send oss en epost på grontlag@idrettsforbundet.no

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no