Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon
Foto: Erik Ruud

De fleste utendørs kunstgressbaner i Norge er i dag fylt med gummigranulat. Mikroplast i naturen er en stor miljøutfordring, og gummigranulat på avveie er en del av problemet. Fotballen har frem til oktober 2031 på å finne en varig løsning.

Gummigranulat er i stor grad laget av oppmalte bildekk. I sin tid ble gummigranulat på kunstgressbaner regnet som et godt eksempel på gjenbruk. Siden 1. juli 2021 er materialet regnet som farlig avfall etter Forurensningsforskriften 21A. Europakommisjonen har vedtatt et salgs- og omsetningsforbud for gummigranulat med en overgangsperiode på åtte år, fra oktober 2023.

Norsk fotball anerkjenner problemet, og jobber med både kortsiktige og langsiktige løsninger. Det er estimert at landets i overkant av 2000 kunstgressbaner står for 29,8 % av Norges landbaserte utslipp av mikroplast, ifølge Miljødirektoratet. Dette er den nest største kilden til utslipp etter 40,8 % fra biltrafikk.

Alle må på banen

Kunstgressbanene er en sentral del av idrettshverdagen til over 350 000 mennesker. Dette er viktig for trivsel, folkehelse og videre utvikling av fotballen som idrett. Derfor er det ønskelig å opprettholde høy fotballaktivitet inntil det foreligger et bærekraftig alternativ til gummigranulat. Å lykkes med dette arbeidet vil ha stor samfunnsmessig betydning.

Norges Fotballforbund arbeider langs flere spor frem mot 2031. 

Nå-situasjonen handler om å redusere svinn:

Opplæring av spillere - Klubbene informerer om hvordan spillere skal unngå å spre granulat via klær og sko.

Fysiske hindringer rundt anlegg - Med finansiering fra Handelens Miljøfond gir Norges Fotballforbund støtte til tiltak for å hindre spredning med vann og brøyting. Riktig tiltak kan hindre 95 % spredning. Mindre spredning reduserer også vedlikeholdskostnadene til klubben. Dette henger også sammen med forurensningsforskriften.

En fremtidssituasjon som omfatter innsikt om løsninger på markedet, forskning og utviklingsprosjekter, og en modell for finansiering av omstillingen:

Forskning og utvikling - I 2023 mottok fotballen 5 millioner kroner fra regjeringen og Kulturdepartementet for å kartlegge alle kunstgressanleggene i Norge. Målet er å anslå hva en omstilling vil komme til å koste, og når omstillingen må komme. Midlene brukes også til å følge med på dagens alternativer på markedet. Fotballforbundet deltar også i et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor et granulat av norsk bjørk blir vurdert som alternativ.

Finansiering av omstillingen - Når det finnes et bærekraftig alternativ til gummigranulat må det gjennomføres et omfattende arbeid med å håndtere materialet som skal erstattes, og ny løsning skal på plass.

Hele arbeidet med omstilling bort fra gummigranulat er forankret i styret og administrasjonen til Norges Fotballforbund, gjennom deres strategi for anleggsutvikling kalt BANE.

Gummigranulat er et problem vi er nødt til å løse. Det skal vi få til ved at spillere, klubber, forskere, politikere og næringsliv spiller på samme lag!

 

Del artikkelen på Epost Facebook Twitter Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet? Finn ut hvor laget ditt har størst miljøpåvirkning Gjør idrettsanlegget energismart
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no