Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon
Foto: Erik Ruud

Bislett Alliansen drifter Bislett Stadion på vegne av Oslobygg. Steinar Hoen og hans medarbeidere har lenge satset målrettet på bærekraft og miljøansvar. Fokuset er stadig å omsette ord til handling, gjennom små og store tiltak der det er mulig å gjøre en forskjell.

Grønt Lag ser nærmere på hvordan idretten kan innføre gode avfallshåndteringssystemer på sine arenaer, med Bislett Alliansens tiltak som et inspirerende eksempel.

Inspirert av ambisiøse klimamål for Oslo

Oslo har som mål å redusere CO2-utslipp med hele 95 prosent innen 2030. For å bidra til dette, satte Bislett Alliansen seg flere konkrete mål. Blant annet knyttet til avfall.

- Det blir dyrere og dyrere å levere bandet avfall, så en så høy kildesorteringsprosent som mulig, vil spare kostnader, sier Steinar Hoen, leder i Bislett Alliansen.

Effektiv avfallshåndtering er viktig for enhver idrettsarena, både for å redusere miljøpåvirkningen og for å sikre en ren og trivelig opplevelse for tilskuere, deltakere og andre type brukere.

Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Bislett Alliansens mål for avfallshåndtering

- Prisene på avfallstyper endrer seg hele tiden. I vinter fikk vi betalt for å levere plast, forteller Hoen.

Målet er å oppnå høy kildesorteringsgrad slik at mest mulig avfall blir en del av kretsløpet og gjenvinnes. Samtidig jobbes det med å redusere avfallsmengdene på Bislett stadion, både eget avfall og det leietakerne produserer.

For å få til et effektivt avfallshåndteringssystem har man funnet frem til følgende nødvendige tiltak:

Helhetlig kildesorteringssystem: Godt merkede kildesorteringsstasjoner er plassert rundt hele stadion, for å gjøre det enkelt for besøkende og brukere å sortere sitt avfall. Når man sorterer riktig, kan mest mulig avfall bli materialgjenvunnet.
Avfallskomprimering: Det er investert i en avfallskomprimator, som sørger for at alt restavfall og papp komprimeres, at antallet avfallstransporter blir redusert og dermed et lavere karbonavtrykk.
Avvikling av papirprogram: Papirprogrammet er redusert i antall på Bislett Games, og man jobber for å påvirke andre arrangører, til å gjøre det samme.
Redusere engangsartikler: Ved å redusere bruken av engangsartikler og fremme bruk av gjenbrukbare alternativer, reduserer man også avfallet som oppstår.
Kommunikasjon om kildesortering: Informere om kildesortering gjennom oppslag og sosiale medier. Ved å vise hvordan alles innsats bidrar til å redusere miljøbelastningen, blir tilskuere og deltakere engasjert.
Krav til leietagere: Alle leieavtaler inkluderer et punkt om kildesortering, og større arrangementer må følge Bislett Alliansens miljøprofil.
Oppfordring til samarbeidspartnere: Det er viktig å redusere giveaways, reklamemateriell og sampling av ting og tang som lett blir til søppel.

Inspirasjon til handling? Hva kan du gjøre?

Alle som drifter idrettsarenaer kan hente inspirasjon fra Bislett Alliansens tiltak, og innføre lignende avfallssystemer på sine arenaer.

En god start kan være å merke avfallsdunker godt, eller ta i bruk en avfallskomprimator. Inviter brukerne, tilskuerne og andre til å bli med på tiltakene og utfordre samarbeidspartnere til å bidra med mer miljøvennlige løsninger.

Se Bislett-general, Steinar Hoen, vise frem systemet og hvordan det fungerer i denne filmen fra 10. minutt og utover:


For mer informasjon om Bislett Alliansens miljøtiltak, besøk bislettstadion.no.

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no