Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Eirik Førde

Klubbens aktiviteter og arrangementer foregår som regel i lokaler og på arenaer hvor energiløsningene allerede er på plass. Likevel er det fullt mulig å regulere mengden energi som brukes. 

Ved å følge godt med på energiforbruket øker bevisstheten rundt energibruk i klubben. De fleste strømleverandører har apper hvor dette gjøres enkelt.

Vanlig klubbdrift krever gjerne energi til:

 • romoppvarming
 • lys
 • ventilasjon
 • kjøkkenutstyr
 • varmtvann og dusjer

Energibruk ved idrettslige aktiviteter varierer stort, for eksempel:

 • flomlys til for eksempel fotballbaner og lysløyper
 • undervarme til fotballbaner
 • kunstsnøproduksjon
 • isproduksjon og -preparering
 • oppvarming av svømmehaller og idrettshaller

Ved arrangementer er det ofte en del matlaging og servering som krever elektrisitet og gass. Samtidig er det også forskjell på sommer- og vinterarrangement.

Typisk for utendørsarrangementer om vinteren er bruk av flombelysning og aggregater for oppvarming av telt og enkle arenabygg. Sommerstid brukes strøm også til avkjøling.

Tips

 • Varmepumper – både jordvarme og luft til luft – kan være aktuelle alternative energikilder.
 • Dieselaggregater med biodiesel kan fungere som en overgangsording til oppvarming, lys og teknisk utstyr. Batteridrevne strømaggregater bør være et mål å benytte for arrangementer med behov for reservestrøm.
 • For klubbdrift bør miljøkrav til energibruk knyttes til drift, vedlikehold, og anlegg. Innkjøpsansvarlig spiller også en nøkkelrolle ved å etterspørre miljøvennlige løsninger som for eksempel varmepumper.
 • På grunn av miljøpåvirkning og kostnader vil det være fornuftig å lage et energibudsjett for både drift og arrangementer. 
 • Klubben kan få hjelp av ENØK-ekspert til å definere sparepotensialet, finne alternativer og gjennomføre en ENØK-analyse av driften eller av arrangementer man står for. Denne innsikten er spesielt viktig hvis det skal ombygges eller bygges nye anlegg.
 • Mange enkle sparetiltak som å bytte belysningskilder (LED), oppvarming og tilberedning av mat, kan gi store utslag i klubbens energibruk og økonomi.
 • Dersom idrettslaget vurderer å bygge et anlegg, er det viktig at det blir tatt hensyn til miljø tidlig i planleggingen. Søk råd i kommunen eller hos aktører som har god kompetanse på miljø- og anleggsbygging.

Alternative kilder oppvarming og annen strømbruk kan være: 

 • Jordvarme som hentes ut av energibrønner i undergrunnen
 • Solcellepaneler på tak eller parkeringsplasser, som utnytter solenergien
 • Varmevekslere henter ut varme fra ventilasjon, dusj, og kloakkvann

Sjekkliste

 • Mål for energibruk settes. Forbruket følges aktivt for å unngå energityver.
 • ENØK-analyse og rådgivning. Kommunen og ENOVA gir støtte til dette.
 • Definert sparepotensial og strømforbruksreduksjon.
 • Anskaffelse av strøm med opprinnelsesgaranti.
 • Innkjøp av elektrisk utstyr med miljøsertifisering.
 • ENØK-tiltak er budsjettert.
 • Plan for at eventuell fossil energi blir erstattet.
 • Tiltak i drift og kontor, som effektiv belysning og oppvarming.
 • Installere luft-til-luft varmepumpe.
 • Tilrettelagt for elbillading.

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no