Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Kjetil Dalseth

I 2021 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av plastbruk i norsk idrett, i samarbeid med World Wildlife Fund (WWF). Plast er et stort forurensningsproblem, lokalt og globalt. Derfor er det viktig å være bevisst på hva som kan gjøres for å begrense bruken av plastmaterialer til det helt nødvendige.

De fleste idretter ville hatt store problemer med å utøve idretten sin uten plast. Plast brukes blant annet til å lage treningstøy, fotballsko, ski, turnmatter, håndballer, seilbåter og hockeykøller. Men mye plastbruk er unødvendig og skaper store mengder avfall. Slik plast bør kuttes ut, eller reduseres i størst mulig grad.

Forbudet mot engangsplast fra 2021 gjør at små og store idrettsarrangementer må tenke nytt rundt profilering, giveaways, og ved salg av mat og drikke. På utendørs arrangementer innebærer det en risiko for at plast kan havne på avveie. 

Sjekkliste og tips for å få ned forbruk av plast

Sett plast på agendaen

Velg ut arrangementer og arenaer hvor plastbruk og plastredusering kan være tema. Dette kan være trenersamlinger, klubbmøter, styremøter, kurs og sommerskoler eller møter i idrettskretsen.

 • Ta opp temaet på styremøtet i klubben, eller i andre relevante fora.
 • Velg noen som er ansvarlige for fremdrift og gjennomføring.
 • Heng opp synlig informasjon om at dere skal redusere plastbruk i klubbhus.
 • Arranger en ryddeaksjon! Dette er en god måte å få innblikk i hva slags avfall som havner på avveie.
 • Gjør mindre forbruk av plast til en del av klubbens verdigrunnlag, for eksempel gjennom «respekt for miljøet» eller «et bærekraftig idrettslag». 
 • Informere om plastredusering i forkant av arrangementer, på treninger, på e-post, Facebook, eller i andre kanaler dere bruker.

Aktuelle ressurser:

Dropp all unødvendig bruk av plast
Tenk gjennom hvor det er plast, og hva som kan kuttes ut eller erstattes. Vi foreslår fire grep:

Reduser plast knyttet til mat og drikke

 • Bruk servise og bestikk som kan vaskes og brukes flere ganger.
 • Velg kioskvarer som ikke er pakket inn i plast.
 • Bruk drikkeflasker som kan vaskes og fylles på med drikke til frivillige/funksjonærer.
 • Oppfordre publikum og utøvere i forkant av arrangementer til å ta med egen kaffekopp og/eller drikkeflaske. Tips: Tilby redusert pris på kaffe/te for de som har medbrakt kopp.
 • Lag store porsjoner som kan fordeles i eget servise, i stedet for å kjøpe inn små engangs porsjonspakker.

Bruk alternative materialer

Med forbudet mot en rekke engangsartikler i plast har det kommet mange ulike alternativer på markedet. Når dere skal velge materialer, se etter produkter i tre, papp, bagasse, eller andre fiberprodukter. Det kan også lønne seg å spørre leverandører om alternativer de måtte ha.

Et utvalg leverandører som tilbyr slike produkter:

 • Biotrem
 • Norengros
 • Duni
 • Tingstad
 • Huhtamaki
 • Greenway Norge

Sats på flergangsbruk
Når ting kan brukes flere ganger blir det mindre avfall. Lag og grupper i klubben kan samarbeide om felles innkjøp til utstyr som benyttes i forbindelse med arrangementer, og sponsorer kan gjøre det samme for profilert utstyr.

 • Dropp å skrive dato på bannere og profileringsseil
 • Slutt å dele ut gratisting
 • Ta initiativ til utstyrsdeling med andre klubber lokalt
 • Oppfordre utøvere og publikum til å ta med egen flaske, bag etc.

Finn alternativer til premier og giveaways
Bytt til opplevelser i stedet for ting! Snakk med sponsorer om at dere ikke ønsker gratis ting i plast. Kan dere samarbeide om alternativer til giveaways?

Forslag til premier kan være:

 • Billetter til fotballkamp eller andre arrangement
 • Billetter til kino
 • Gratis inngang til badeland, klatrepark o.l.
 • Arranger et møte med en eliteutøver
 • Gave til et godt formål
 • Gavekort

Etterspør plastfrie alternativer ved innkjøp
Det som kjøpes inn har stor påvirkning på det som til slutt blir avfall og skal kastes. Det er derfor viktig å ha gode rutiner for innkjøp. Snakk med leverandører og sponsorer og still krav om at de må tilby produkter uten plast.

Før dere kjøper inn, still dere disse spørsmålene:

 • Trenger vi dette?
 • Har vi det på lager fra før?
 • Finnes det alternativer som er bedre?

Ha oversikt over det dere kjøper inn, hva som blir igjen og hvor det lagres. Slik kan dere gjøre forbedringer og sikre at dere ikke kjøper mer enn dere trenger.

Lag en innkjøpsrutine og still krav til leverandører:

 • Kan leverandører tilby plastfrie alternativer?
 • Kan leverandører kutte emballasjeplast der det ikke er nødvendig? Dette gjelder for eksempel til å pakke inn t-skjorter og annet treningstøy
 • Er leverandører miljøsertifisert?

Aktuelle ressurser:
Se eksempel på innkjøpsrutine fra VM i snøsport for parautøvere 2021.

Ingen plast på avveie
For å sikre at plast ikke havner på avveie må vi gjøre det lett å gjøre rett. Avfallsbeholdere må være tilpasset situasjonen de brukes i. For eksempel bør beholdere som står utendørs være lukket slik at avfallet ikke blåser av gårde. Sneip og snus er typiske ting som havner på bakken. Det finnes egne søppelkasser til sneip og snus som motiverer folk til å kaste sneipen og snusen riktig.

 • Ha synlig informasjon til publikum om at dere vil unngå forsøpling. 
 • Bruk avfallsbeholdere med lokk på utendørs arrangementer.
 • Ha dedikerte personer som har ansvar for å holde områdene forsøplingsfrie under arrangementer.
 • Arranger ryddeaksjoner jevnlig. Kanskje klubben kan adoptere et område som dere har ansvar for å holde forsøplingsfritt? 
 • Smittevernutstyr, som munnbind, kastes ofte på transportknutepunkter. Ha tilgjengelige avfallsbeholdere der slikt avfall oppstår. 
 • Syntetiske tekstiler som treningstøy avgir fibre når det vaskes. Anbefal medlemmer og spillere å bruke vaskepose ved vask av treningstøy og drakter. For eksempel kan Guppyfriend vaskepose samle opp fibre som plaggene slipper ved vask, og hindrer at de skylles ut. Et annet alternativ er å installere et filter på vaskemaskinen som samler opp fibrene.
 • Dekkslitasje er en av de største kildene til mikroplastutslipp. Å redusere bilkjøring er derfor et tiltak som bidrar til mindre plast i naturen. Oppfordre til at man går eller sykler til trening der det er mulig. Går det an å reise kollektivt, eller kjøre sammen for å redusere bilkjøring?

  Aktuelle ressurser:
 • Se Min bit av Norge fra Hold Norge Rent
 • Registrere ryddeaksjoner, og kartlegge avfallet dere finner på ryddenorge.no
 • Sjekk ut «ballot bin» på sneipfritt.no – søppelkassa som motiverer folk til å kaste sneip og snus riktig

Gi plasten videre liv
Hvis plasten skal bli resirkulert må den sorteres. Det kan være utfordrende å få gode rutiner på avfallshåndteringen, men det lønner seg å ha dialog med de som har ansvaret for avfallshåndtering, for eksempel kommunen, og etterspør kildesortering. Har dere selv inngått avtale om henting av avfall fra arrangement står dere friere til å kunne kildesortere.

 • Ta opp avfallshåndtering med dem som har ansvaret. Kan dere snakke med kretsen, eller andre klubber i kommunen om muligheter for samarbeid?
 • Har dere inngått avtale med egen renovatør til et arrangement kan dere spørre om hjelp til merking og tips og råd til hvordan dere kan lykkes med kildesorteringen.
 • Ha avfallsstasjoner i nærheten av der avfallet oppstår. Det kan for eksempel være ved kioskutsalg, kollektivknutepunkter eller klubbhus.
 • Ha synlig og god informasjon til publikum om hvordan avfallet skal sorteres, og tydelig merking av avfallsdunker. Bruk symbolene i nasjonal merkeordning. Dere kan også merke beholderne med bilder av det som skal kastes der.
 • Informer om kildesortering i forkant av arrangementer.
 • Bruk lukkede beholdere eller beholdere med lokk utendørs. Dette er for å hindre at avfall blåser av gårde.
 • Ha dedikerte personer som har ansvar for å følge med på avfallsbeholdere slik at de tømmes før de er stappfulle.

Aktuelle ressurser:

 • Se hvordan Kongelig Norsk Seilforening sorterer avfall. De har kuttet ut de små søppelkassene og har i stedet satt opp store, lukkede avfallsbeholdere merket med nasjonale avfallssymboler. For å fortelle om kildesorteringsordningen lagde de en informasjonsfilm som ble sendt ut til alle medlemmer. De har også informert på Facebook, via e-post og plakater i havna. De har laget en egen sorteringsguide som henger på alle avfallsbeholderne.
 • Nasjonale symboler: Det er utarbeidet nasjonale symboler for kildesortering. Emballasje skal merkes med symbolene, og mange kommuner har begynt å merke avfallsbeholdere med de nye merkene. Å benytte de samme merkene skaper gjenkjennelseseffekt og bidrar til å forbedre kildesorteringen.

Samarbeid med andre om å redusere plastforbruk

Alle kan gjøre litt, og sammen får vi til mer. Plastsmarte løsninger skapes gjennom samarbeid. 

Norges idrettsforbund

Å redusere plastbruken er et viktig grep i bærekraftsarbeidet til idretten. Norges idrettsforbund sin rolle er å stake ut kursen, legge til rette for samarbeid med særforbund og idrettskretser. Forbundet sørger for å samordne og tilgjengeliggjøre verktøy og hjelpemidler som flere kan benytte seg av, og har et ansvar for å snakke høyt om hva vi i fellesskap ønsker å oppnå. Idrettsforbundet har dialog og søker samarbeid med andre nasjonale ledd, og skal påvirke leverandører til idretten om å tilby mer miljøvennlige tjenester og produkter.  

Særforbund

Særforbundene er et viktig bindeledd mellom Idrettsforbundet på den ene siden, og idrettslag og foreninger på den andre. Særforbundenes primære rolle er å se behovene til sine idretter og legge til rette for at informasjon og tiltak som utarbeides blir relevante. Særforbundene er også viktige for å koordinere samarbeid, kommunikasjon og prosjekter innen de ulike idrettene, og sikre at informasjon når helt ut til klubbnivå.

Idrettslag 

Engasjement på grasrotnivå skaper endring. Klubbenes viktigste rolle er å sette tiltak ut i livet. Det kan påvirke hele lokalmiljøet. Gjennom kartleggingsarbeidet i Plastsmart idrett-prosjektet har vi fått mange gode ideer fra flere av klubbene vi har besøkt. Ideene har vi delt med dere i denne sjekklisten. Vi er helt sikre på at det er mange flere klubber som ønsker å gjøre noe, eller har gode ideer til hvordan en kan redusere plastbruk. Disse ideene vil vi veldig gjerne høre mer om, slik at vi kan lære av hverandre og sikre at de gode ideene kan benyttes av flere.

 • Spør om hjelp! Hør med kretsen eller særforbundet om hjelp og råd.
 • Kanskje er det andre klubber i nærområdet som har gode ideer, og som dere kan samarbeide med?
 • Snakk med sponsorer og leverandører. Kan dere kutte plastbruk ved å samarbeide om felles mål?
 • Ha dialog med kommunen om arrangementer dere skal gjennomføre.
 • Har dere en god idé, fortell oss om den!

Eksempel på gode samarbeid:

 • Utlånsordninger for arrangementer:
  Flere idrettskretser tilbyr utlån av forskjellig utstyr som brukes på idrettsarrangementer. For eksempel i Buskerud idrettskrets kan idrettslag låne baneinndelere for 3-er fotball. Kan slike utlånsordninger brukes på flere områder?

 • Samarbeid på tvers:
  Som en’ del av Plastsmart idrett-prosjektet fikk VM i snøsport for parautøvere, Mepex og avfallsselskapet GLØR testet ut om engangsartikler til mat og drikke av materialet bagasse kunne samles inn sammen med matavfallet. Det kunne det, og slik fant vi et godt alternativ til engangsartikler i plast til mat og drikkeservering til VM i snøsport. Vi samarbeidet også med Looping, som er leverandør av ombrukbare transport-covere, for å finne en ombruksløsning for sponsorbannere, og med Norwegian Trash for å se om vi kunne gjenvinne brukte slalåmporter til akkrediteringskort. Disse prosjektene ble det ikke gått videre med, men tverrfaglige samarbeid gjorde det mulig å teste ut løsninger i praksis. Vi samarbeidet også om å lage et kunnskapsgrunnlag for å sette miljøkrav til leverandører. Det resulterte i at VM i snøsport fikk laget sin egen innkjøpsrutine.

 • Reparasjon eller byttetjeneste:
  Kan dere tilby reparasjon av sportsutstyr på arrangementer? Noen frivillighetssentraler har startet opp Repair Cafe, som er et konsept der folk kan komme og få reparert tingene sine, og man har frivillige reparatører som fikser ting. Eller kanskje kan dere ha en byttebod der folk kan ta med og bytte sportsutstyr? Hør med kommunen eller sponsorer om dette kan gjennomføres i samarbeid. Les om Repair Cafe her.

Visste du at?

 • Pappkopper også inneholder plast? For å holde på væske har slike kopper et belegg av plast på innsiden.

 • Produkter av såkalt «bionedbrytbar» plast brytes ikke ned i naturen før det har gått mange år, fordi det kreves spesielt tilpassede forhold for den biologiske nedbrytningen. Denne plasten kan verken sorteres sammen med matavfall, eller legges i plastinnsamlingen.

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no