Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Trine Ness Wichmann

Det er en jungel av merkeordninger. Disse merkene hjelper ditt idrettslag å ta mer bærekraftige valg. De ulike sertifiseringene sikrer at produkter og tjenester oppfyller visse sosiale- og miljøkriterier. 

Svanemerket: Dette merket er et av de mest anerkjente miljømerkene i Norge, og de øvrige nordiske landene. Det dekker et bredt spekter av produkter og tjenester, og sikrer at de oppfyller strenge miljø- og kvalitetsstandarder.

EU-blomsten, eller EU Ecolabel: Dette er en miljømerkeordning som gjelder for hele EU og EØS-området. Dette merket indikerer at et produkt eller en tjeneste oppfyller strenge miljøkrav og bærekraftstandarder som er fastsatt av EU. EU Ecolabel dekker et bredt spekter av produkter, inkludert rengjøringsmidler, tekstiler, papirvarer, elektronikk og mer.

Fairtrade-merket: Denne sertifiseringen er internasjonal, og styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel. Fairtrade-standardene sikrer at produkter, arbeidsforhold og handelsbetingelser er rettferdige, og har fokus på bærekraftig jordbruk. Les mer om Fairtrade her.

Ø-merket: Dette merket er for økologiske produkter, og er beviset på at de oppfyller strenge standarder for økologisk jordbruk og produksjon. I Norge er det Debio som står for denne sertifiseringen. Man kan også finne andre lands merker på varer i Norge, som for eksempel KRAV, EKO og EU-bladet. Ø-merket finnes også som serveringsmerke til restauranter og arrangementer.

MSC (Marine Stewardship Council): Dette merket er for sjømatprodukter der  fiskeriet forvaltes på en bærekraftig måte, og produktene kommer fra bærekraftige kilder.

FSC (Forest Stewardship Council): FSC-sertifisering er for tømmer- og papirprodukter og sikrer at de kommer fra ansvarlig forvaltede skoger.

Energimerket: Dette merket brukes for elektriske apparater og angir deres energieffektivitet. Sertifiseringen skal hjelpe forbrukere med å ta informerte valg for å redusere energiforbruket.

Miljøfyrtårn: Dette er en nasjonal miljøsertifisering for bedrifter og organisasjoner i Norge, som tar for seg virksomhetenes miljøledelsessystem og kriterier i henhold til en omfattende liste med bransjestandarder. Hensikten er at virksomhetene kartlegger, evaluerer og stadig forbedrer sin prestasjon på miljøfeltet.

ISO 14001: Dette er en internasjonal standard for miljøledelse i virksomheter, som legger opp til at virksomhetene har gode miljøstyringssystemer, samtidig som de stadig forbedrer sin miljøprestasjon og reduserer sin miljøpåvirkning.

FEE (Foundation for Environmental Education): Dette er en internasjonal organisasjon som fremmer miljøopplæring og bærekraftige praksiser gjennom programmer som Blue Flag for strender og marinaer, samt andre miljøinitiativer som grønne arrangement. Sertifiseringen er årlig og må fornyes hvert år.

BREEAM NOR: Denne sertifiseringen brukes for bærekraftsvurdering av bygninger og infrastruktur, og fremmer energieffektivitet og bærekraft i bygg.

Del artikkelen på Epost Facebook Twitter Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet? Finn ut hvor laget ditt har størst miljøpåvirkning Gjør idrettsanlegget energismart
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no