Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Thomas Lovelock

Innen 2030 må vi kutte nærmere 55 prosent av utslippene våre. Men hvordan kan man holde oversikt over hva som bør kuttes, og hvor mye? 

Ved å bruke et klimaregnskapsverktøy vil du få hjelp til å regne ut hvor det virkelig kan monne, og gjøre nødvendige atferdsendringer eller investeringer for å få et enda bedre resultat.

1. Kostnadsbesparelser

Ved å analysere klimaregnskapet kan dere identifisere måter å redusere energiforbruket i hallen eller i anlegget deres, og dermed senke driftskostnadene.

2. Mål og oppnåelse

Klimaregnskap hjelper dere med å sette relevante bærekraftsmål, og feire redusert karbonutslipp.

3. Lover og forskrifter

Å overholde miljølover og -reguleringer er viktig for støttespillere som kommunen, sponsorer og medlemmer. Klimaregnskapet er en måte å sikre at dere har kontroll på utslipp, og unngår dieselaggregat, som flere kommuner forbyr.

4. Grønn teknologi

Innsikt fra klimaregnskapet kan hjelpe dere å vurdere mulige investeringer i energieffektiv belysning, eller elektrifisering av maskinparken som brukes i driften av anlegget.

5. Redusert reise og utslipp

Ved å analysere transportmønstrene deres, og redusere unødvendige reiser, vil dere, foreldre og medlemmer kunne spare penger, samtidig som karbonavtrykket blir redusert.

6. Fornøyde medlemmer og støttespillere

Ved å vise tallfestet engasjement for bærekraft gjennom et klimaregnskap, kan laget eller klubben beholde lojale medlemmer og støttespillere som verdsetter miljøbevisste idrettsorganisasjoner.

7. Miljøbevissthet og støtte

Dokumentert arbeid med klimaregnskap og bærekraft i en klubb, kan tiltrekke seg sponsorer og støttespillere som deler klubbens miljøverdier. Det vil kunne gi positiv omtale, og samtidig gi lagene i klubben et løft.

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no