Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon
Triatlet Vetle Bergsvik Thorn, foto: Filipe Pereira | Unspotdesign Branding Desportivo

– Vi forutså at endringene ville komme, men ikke så raskt og ekstremt, sier Gabrielle Bjørnstad-Northern, generalsekretær i Norges Triatlonforbund.

Triatlon er en liten idrett, som består av kombinasjonen sykling, løping og svømming, og Norge er et lite land. Likevel har Triatlonforbundet engasjert seg i bærekraftsspørsmål siden 2017. Det begynte med å ta stilling til sportsvasking, i forbindelse med Den arabiske våren. Et økende antall konkurranser foregikk i autoritære regimer med klare brudd på menneskerettighetene. De siste årene er klima- og miljøproblemer blitt veldig nærværende.

– Det er ikke lenger uvanlig at internasjonale konkurranser avlyses grunnet klimarelaterte årsaker som hete, stormer, dårlig vannkvalitet, og luftkvalitet etter skogbranner, forteller Bjørnstad-Northern.

Helse og miljø henger sammen

29. februar 2024 arrangerte Norges idrettshøgskole konferansen Making Sports Sustainable.  Generalsekretæren holdt innlegg med erfaringer fra triatlon. Hun kunne fortelle om en stadig mer utfordrende idrettshverdag for utøverne som kjemper i verdenstoppen. 

– For landslaget og profesjonelle utøvere som reiser rundt i hele verden på knappe ressurser, er det en stor belastning å komme frem til et avlyst arrangement, eller å måtte trekke seg på grunn av mageproblemer. Skjer dette gjentatte ganger risikerer de å ikke få samlet nok poeng til å kvalifisere seg til for eksempel OL. Når de så ønsker å trykke inn enda en konkurranse, gjerne da på et annet kontinent for å få nødvendige poeng, er vi bekymret for deres helse.

Handle nasjonalt, inspirere lokalt og internasjonalt

Presidenten, visepresidenten og generalsekretæren i Triatlonforbundet meldte seg på det nye bærekraftskurset på Norges idrettshøgskole under pandemien i 2021. I løpet av kurset startet de utviklingen av en bærekraftstrategi for perioden 2021-24. De ble blant annet inspirert av Seilforbundet og Dykkerforbundet, som var tidlig ute med grønne bærekraftstiltak som strandrydding.

– Vi tar naturlig nok utgangspunkt miljø i vann og på land, hvor vi driver idretten vår. Vi er opptatt av hva vi kan påvirke direkte i Norge. Samtidig engasjerer vi oss internasjonalt også, fordi vi syns forbedringer går for sakte. Nå jobber vi med å få en styreplass i World Triathlon, slik at vi kan få mer innflytelse.

Både nasjonalt og internasjonalt ønsker de å utvikle terminlistene på en måte som ikke medfører mer reising på kryss og tvers, frem og tilbake, enn absolutt nødvendig.

– Mindre transport gir betydelig reduserte klimaavtrykk, og mindre helsebelastning på utøverne. Det er dyrt å reise. Dermed virker også lavere reisevirksomhet positivt inn på økonomien.

Bærekraft som en naturlig del av hverdagen

Triatlonforbundet startet med å redusere plast og forbruk av utstyr. Forbundet jobber med å få til en utlånsordning som gjør at klubber kan bruke det samme utstyret til gjennomføring av konkurranser, som målbuer og skiftesoner. Et annet satsingsområde er å samarbeide med lokale matprodusenter og fremme mat med lavt klima- og miljøfotavtrykk, for eksempel vegetariske alternativer.

– Som en liten organisasjon med relativt få ressurser, har vi verken mulighet eller troen på at bærekraftsarbeid skal være et tillegg til det vi gjør. Bærekraft må være en del av alt vi gjør, og alltid ha det med i samtaler med klubber og leverandører. Vi merker at flere sponsorer verdsetter bærekraftsarbeid.

Bærekraftsstrategien til Triatlonforbundet er klar for en ny periode og bygger videre på de erfaringene de allerede har gjort.  

– For oss er målet det samme: å sikre samme idrettsglede for fremtidige generasjoner, som dagens triatlonutøvere opplever. Vi vil helt klart være en del av løsningen!

Foto: Norges Triatlonforbund
Foto: Norges Triatlonforbund

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no