Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Arnt Folvik

En stor del av idrettens miljøbelastning kommer fra forurensing og klimagassutslipp fra transport til og fra trening og konkurranser, og transport av publikum. 

Det ideelle er at idrettsanleggene ligger der folk bor, eller at hverdagstreningen foregår med lett tilgang til fots og på sykkel. Iblant må man likevel ta bil for å komme seg dit man skal.  

Tips for å planlegge transporten mer bærekraftig:

 • Felles kjøring til trening, kamper og konkurranser er et godt alternativ til individuell bilkjøring der andre muligheter ikke finnes. Denne kan gjerne foregå med kollektivtrafikk dersom det er mulig. Dette kan være tema på foreldremøter.
 • Det bør vurderes om hver treningsgruppe bør ha en transportkoordinator. Bruk kanaler som Spond, Slack eller andre meldingsapper som alle har tilgang til.
 • På idrettsanlegg bør det finnes opplysninger om rutetider for kollektivtrafikk.
 • Hver særkrets eller region bør opplyse om mulig adkomst til arenaer og anlegg med kollektivtransport.
 • Etterspør leie av elbiler når man er på reise, og bruk miljøkriterier ved innkjøp av transporttjenester.
 • Jobb med holdninger.
 • Det bør etableres ladestasjoner for elbiler på idrettsanlegget.
 • Prioriterer bruk av skinnegående transport, utslippsfrie busser eller hybridkjøretøy der det er mulig.
 • Ved sponsorsamarbeid og anskaffelse av transporttjenester bør miljøvennlighet vektlegges ved siden av andre kriterier.

 

Kjapp sjekkliste

 • Etablert miljøpolitikk for transport.
 • Kravspesifikasjoner for anskaffelse av transporttjenester.
 • Dialog med relevante sponsorer og leverandører av transporttjenester.
 • Samarbeid med offentlige transporttjenester.
 • Informasjon til klubbmedlemmer og publikum om alternativer til privatbil.
 • Samkjøring og kameratkjøring enten med kollektivtrafikk eller i privat kjøretøy.
 • Oppfordrer og aktiverer foreldresamarbeid for kjøring og henting av barn.
 • Arrangementsbilletten fungerer som billett på offentlig transport.

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no