Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon

Visste du at Sparebankstiftelsen DNB støtter mindre bærekraftstiltak fortløpende? Vi har pratet med Steinar Sæthre, rådgiver idrett og lek, om ordningen.

- Hvor vanlig er det å søke støtte opp til 50 000,-?

Det er en relativt ny ordning, som ikke så mange har oppdaget ennå. Men vi får inn søknader daglig, og de fleste får svar i løpet av en uke eller to.

- Hva slags tiltak blir det typisk søkt støtte til løpende?

Det kan være reparasjoner, enklere oppussinger, utstyrskjøp, o.l. Det går mye i utstyr, og vi støtter ikke bare nyinnkjøp. Bruktkjøp, fiksing og rehabiliteringer støtter vi veldig gjerne.

- Hvilke ideer til bærekraftstiltak for under 50 000,- vil du trekke frem?

I tillegg det jeg allerede har nevnt, så kan også energikartlegging være et aktuelt tiltak. Det er et grep som kan være nyttig for idrettslag som eier og utvikler egne anlegg, som har et større energiforbruk, og som ikke helt vet hvilke tiltak som er mest effektive å anvende. Da kan en slik kartlegging være god hjelp. Det er nok mange idrettslag som ikke har erfaring med denne typen arbeid fra tidligere.

- Hvilke tips har du til folk som søker løpende midler? Bør/bør ikke gjøre?

Hvis man skal søke om nyinnkjøp, setter vi pris på søknader som sier noe om nåværende status på det man allerede har. Hva er levetiden? Er det fikset og pusset på allerede? Hva er konsekvensen for klubben med det utstyret/anlegget man bruker nå? Det er mye lettere å innvilge en søknad hvor man ser at det bestående er ivaretatt over lengre tid, og vedlikeholdt etter beste evne helt til det er utslitt. «Utstyret/anlegget begynner å bli gammelt» er ikke et argument som overbeviser fullt og helt på egen hånd. Det gjelder selvfølgelig også for større søknader.

 

Er det noe man ikke har i dag, bør man bruke litt tid på å argumentere for hvorfor man trenger det. Vi ønsker å sikre at idretten har enklere tilgang på utstyret man trenger, men vil samtidig prøve å unngå innkjøp som ikke er nødvendige. Det er også lurt å legge ved pristilbud eller produktoversikt.

Man bør også ha i tankene at all støtte fra oss går til organisasjoner som helhet, ikke til individnivå. Vi støtter derfor ikke personlige «give-aways» innen bekledning og utstyr, kun utstyr som er i klubbens eie og som lånes ut til medlemmene. Vi støtter heller ikke enkeltlag i lagidretter. Det er klubbene som helhet, eventuelt særidrettene i et fleridrettslag, som kan søke hos oss.

Det er verdt å merke at vi har en egen ordning for utlånsdrakter og sikkerhetsutstyr for idretten, med en maksgrense på 50.000,- per år. Den skal gjøre det lettere for mindre idrettslag, som oftere står utenfor sponsormarkedet, å finansiere felles drakter og sikkerhetsutstyr. Det er for å unngå at det blir enkeltpersoners ansvar å kjøpe dette selv. Ordningen skal senke de økonomiske barrierene, og samtidig styrke den miljømessige bærekraften gjennom mer gjenbruk og mindre personlig forbruk.  

- Hva slags forpliktelser får man som støtte mottaker?

For mindre beløp sender man inn kvitteringer/bilag som dokumentasjon, enten når man ber om utbetaling, eller når man skal skrive sluttrapport. Ellers er det enkle spørsmål som skal besvares. Støtten fra oss går til allmennyttige formål, så den viktigste «forpliktelsen» fra idrettslagets side er å drive åpen og inkluderende aktivitet for alle som har lyst til å delta.

- Kan du trekke frem noen konkrete eksempler på prosjekter/tiltak som har mottatt løpende midler, og hvordan det har gått?

Vi kan nevne Åkrene IF, som bygger nye innbytterbenker på fotballbanen på dugnad, med hjelp fra lokale ungdommer som går byggfag på VGS. De bygger i tre, og får materialene støttet av oss. Dette er en finere og mer bærekraftig løsning enn å kjøpe «hyllevare» i aluminium og plast fra en produsent. Slike dugnadstiltak er vi glade i. 

Ellers møter mange på behovet for ny belysning om dagen, når lysstoffrør og halogenpærer fases ut, og man må installere LED i stedet. Her har vi gjort større grep sammen med idrettskretsene og ordningen «Grønt lys», men har også bidratt direkte til mindre klubber. 

Lillestrøm Sportsdanseklubb er en klubb som i den fortløpende ordningen fikk drøyt 48.000,- av oss til å skifte ut lysstoffrør med LED-lys. Det dekket lampene, resten av jobben ble gjort på dugnad. Vi krever ikke dugnadsarbeid for tekniske installasjoner, da dette kan kreve spesifikk fagkompetanse. Men det gjør det ofte lettere å klare seg med mindre beløp, og gjør det potensielt lettere å få raske (og positive) svar fra oss!

 

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no