Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon
Foto: Erik Ruud

For perioden 2024-2027 har Sparebankstiftelsen DNB bevilget 22,25 millioner kroner. Idrettens miljøfond deler ut midler til prosjekter som fremmer bærekraftig idrett, og reduserer idrettens belastning på miljøet.

Miljøfondet dekker inntil 50 prosent av hvert tiltak som mottar støtte. Det betyr at den totale satsingen medregnet søkerne sin egenkapital ligger an til å bli 44,5 millioner kroner i perioden.

- Vi takker for den nye bevilgningen fra Sparebankstiftelsen DNB, som gjør det mulig for idrettslag, særforbund, idrettskretser og idrettsråd å søke prosjektstøtte til miljøtiltak. Idretten er Norges største frivillige bevegelse, og har et stort potensial for å gjennomføre en rekke konkrete miljøtiltak, innen klimautslipp, energi, plastforurensning, avfallshåndtering, gjenbruk og mye mer, sier Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

I første søknadsrunde september 2023 ble 5 millioner delt ut på rekordtid. Til sammen kom det inn 89 søknader med en samlet verdi på 28 millioner kroner. Bærekraftsarbeid medvirker blant annet til bedre drift av anlegg, som gir økonomi til mer aktivitet og flere nye anlegg over tid.

- Støtten spiller en viktig rolle for å imøtekomme idrettens ønske om å komme videre i sitt omfattende bærekraftsarbeid. Skal vi få full effekt trenger idretten større midler og flere bidragsytere. Derfor inviterer vi flere aktører med på å gjøre Idrettens miljøfond til et stort spleiselag, sier Aas.

Alle virksomheter som ønsker å støtte idrettens bærekraftsarbeid er velkomne til å være med på laget ved å bidra med midler inn i miljøfondet, så flest mulig gode prosjekter kan få nødvendig finansiering fremover.

-  Idrettens miljøfond skal tilføre både midler og kompetanse, slik at idretten kan gjøre de rette grepene for å drive mer bærekraftig. Vi ønsker at miljøfondet skal bidra til at flere får tilgang til slike ressurser enn hva som er tilfellet i dag, sier Steinar Sæthre, rådgiver, Idrett og lek, Sparebankstiftelsen DNB.

Bærekraft er helt sentralt i prosjektene Sparebankstiftelsen DNB støtter. 

- Idretten berører mange. Denne finansieringen vil heve kompetansen og forståelsen for bærekraftige løsninger blant folk, gjennom praktisk erfaring og målbare resultater. Dette er en mobilisering som vi tror vil få ringvirkninger langt utover idretten, sier Sæthre.

 

 

Kontakt
Marte Johannson, prosjektmedarbeider Idrettens miljøfond, Norges idrettsforbund
+47 934 78 500/marte.johannson@idrettsforbundet.no

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no