Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon

Kolbotn Idrettslag har tatt et stort skritt mot fremtidens bærekraftige energiløsninger med sitt innovative prosjekt Grønn vinterfotball.

Grønn innovasjon på matta

Med 3500 medlemmer og nær 1000 fotballspillere, inkludert et fotballag i Toppserien for kvinner, har Kolbotn IL utviklet et banebrytende energikonsept for å varme opp fotballbanene sine ved hjelp av solenergi og geotermisk lagring. Prosjektet markerer begynnelsen på en grønn revolusjon på fotballbanen.

– Energikonseptet på Sofiemyr bygger på prinsippet om å lagre solenergi fra sommeren for bruk om vinteren, noe som gjør det mulig å holde banene frostfrie og spillbare hele vintersesongen. Dette bidrar ikke bare til bedre spilleforhold, men også til betydelige miljøgevinster, sier anleggsansvarlig i Kolbotn IL, Einar Engedahl. 

Han forteller videre at Kolbotn IL har vært drivkraft i utviklingen av selve konseptet, og at prosjektet er blitt realisert i samarbeid med Asplan Viak, Eptec og Båsum Boring, med økonomisk støtte fra Enova og Sparebankstiftelsen DNB.

Slik fungerer geotermosen

Det er tydelig at prosjektet har vekket stort engasjement hos de involverte. Engedahl forteller entusiastisk om den avanserte teknologien som er utviklet av eksperter innen ingeniørfaget. 

Prosessen starter om sommeren, når solens energi absorberes av kunstgressbanene. Under banedekket ligger et væskebasert undervarmesystem. Når solens stråler varmer opp kunstgresset, overføres denne varmen til væsken i rørene. Denne varme væsken sirkuleres deretter ned i geotermosen – et lagringsområde i fjellet som består av 60 brønner, hver av dem 100 meter dype, som til sammen danner et volum på rundt 100.000 kubikkmeter. 

– Dette sesongvarmelageret fungerer som en gigantisk termos, der varmen bevares og bygges opp gradvis over tid, forteller Engedahl.

Når vinteren kommer, reverseres denne prosessen. Den lagrede varmen hentes opp fra geotermosen og sirkuleres gjennom rørsystemet under fotballbanene, noe som holder dem myke og frostfrie. En viktig faktor for systemets effektivitet er temperaturen på væsken når den returnerer til energisentralen. Målet er å holde væsken på minimum 3°C for å sikre et optimalt forhold mellom varmeoverføring og energibesparelse, og sikre at banene holder god kvalitet.

 

Lovende resultater

I løpet av vinteren 2023 ble anlegget testet for første gang, og resultatene er lovende. I testperioden fra 1. november til 1. april gikk det med 500.000 kWh for å varme opp én fotballbane. Sommeren i forveien hadde energi tilsvarende ca. 700.000 kWh blitt lagret i geotermosen. Dette innebærer at strømforbruket til anlegget vil bli svært lavt gjennom hele vinteren når anlegget er fulladet, fordi det kun er sirkulasjonspumpen som krever strøm. Anslagsvis vil det ta cirka tre sesonger å fullade sesongvarmelageret. 

En av de mest imponerende fordelene med Sofiemyr Geotermos er de betydelige miljøgevinstene. Anleggets årlige utslipp er på omtrent 5,5 tonn CO₂, sammenlignet med omtrent 150 tonn for anlegg som bruker propangass. Dette representerer en reduksjon på 95 % i utslipp, noe som gjør dette prosjektet til en milepæl i arbeidet for en mer bærekraftig idrett.

Prosjektet har også økonomiske fordeler. Driftskostnadene er lavere enn for tradisjonelle anlegg, og når systemet er fullt optimalisert, vil energiforbruket være svært lavt. Kolbotn IL har som mål å dele sine erfaringer og kunnskap med andre idrettslag for å fremme bruk av bærekraftige energiløsninger over hele Norge. Dette kan føre til betydelige besparelser og miljøgevinster på tvers av hele idrettssektoren.

– I tillegg er det verdt å nevne at både store og små fotballspillere er svært fornøyde med baneforholdene. Flere har uttalt at de synes Tømtebanen kunstrgess var blant de aller beste banene i Oslo-området i vinter, skyter Engedahl inn.

Kolbotn IL varmesentral på Sofiemyr
Kolbotn IL varmesentral på Sofiemyr

Støtte og samarbeid

Prosjektet har mottatt betydelig støtte fra flere hold. Enova dekket 50 % av konseptutredningen samt en større andel av investeringskostnaden, og Nordre Follo kommune har vært en uvurderlig samarbeidspartner gjennom hele prosessen. Også Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med nødvendige midler for realisering av prosjektet. Denne støtten har vært avgjørende for å bringe prosjektet fra konseptstadiet til virkelighet.

For Kolbotn IL har åpenhet og deling vært en naturlig del av prosjektet. Det langsiktige ønsket er å bygge en løsning for energi som kan komme mange til gode i den store, norske idrettsfamilien. Klubben er nå i gang med å utvikle et digitalt dashbord som monitorerer og analyserer produksjonsdataene fra anlegget. Dette vil gi verdifull innsikt og inspirasjon til andre idrettslag og interesserte parter, og bidra til å spre kunnskap om hvordan slike anlegg kan implementeres og driftes effektivt.

Fremtiden for bærekraftige idrettsanlegg

Engedahl har stor tro på konseptet: – Sofiemyr Geotermos er et pionerprosjekt som viser vei for fremtidens løsninger i idretten, og et bevis på at det er mulig å kombinere sport og bærekraft på en effektiv måte. Kolbotn IL har ikke bare forbedret spilleforholdene for sine medlemmer, men også tatt et betydelig skritt mot en grønnere fremtid for idretten. 

Klubbens store engasjement og vilje til å dele kunnskap baner vei for andre til å følge etter, og potensialet for å utvide dette konseptet til andre idrettsanlegg er stort.

Anlegget på Kolbotn er et inspirerende eksempel på hvordan idretten kan bidra til å møte klimautfordringene. Prosjektet viser at man gjennom innovasjon og samarbeid kan spille en rolle i overgangen til en mer bærekraftig fremtid.

Samtidig er idretten helt avhengig av finansiering for å kunne gjennomføre skiftet til miljøvennlige idrettsanlegg.

– Kolbotn IL har mottatt betydelig støtte som var helt avgjørende for at vi kunne realisere anlegget, forteller Engedahl. Samtidig står klubben nå i en svært krevende situasjon for å sikre bærekraftig drift fremover. 

– Det tar tre år å optimalisere driften, og oppnå full utnyttelse av anlegget. Videre vil arbeidet med innsikt, læring og deling ut til idrettsfamilien være svært viktig i årene fremover.

 

Kilder:

Anleggsansvarlig i Kolbotn IL, Einar Engedahl

Energiaktuelt.no

Godeidrettsanlegg.no

Asplan Viak

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no