Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon
Foto: Eirik Førde

Idrettens miljøfond har behandlet 279 søknader som kom inn til søknadsfristen 31. mai. En ny søknadsrunde åpner til høsten.

– Kjennskapen til Miljøfondet stiger veldig! Vi er veldig imponert over engasjementet, kreativiteten og den økende kompetansen på miljøarbeid i idretten, sier Marte Johannson, rådgiver i Norges idrettsforbund, som administrerer fondsutvalget.

I 2023 kom det inn 89 søknader med et totalbeløp på 28 millioner kroner. I fondets andre søknadsrunde ble totalbeløpet økt til 117 millioner, fordelt på 368 søknader.

– Det er viktig for oss å synliggjøre hvilket potensial idretten representerer i bærekraftsarbeidet i Norge, og at det i stor grad er penger det står på for å kunne ta ut full effekt, sier Johannson.

Stor bredde av miljøtiltak

Idrettslag, klubber, særforbund og idrettskretser søker delfinansiering på alt fra fornybare energisystemer som solceller og energibrønner, etterisolering, styringssystemer, bytte ut fossile maskiner og kjøretøy med elektriske, reparasjon og gjenbruk, og mye mer.

 

Både den største og minste tildelingen gikk til elektrifisering. NMK Oslo og Follo mottar tilskudd på 500 000,-, som dekker deler av prisdifferansen på en fossil gravemaskin (750 000,-) og elektrisk (2-3 millioner kroner). Den nye gravemaskinen vil bli brukt rundt 350-400 timer i året, som sørger for 120 treningstimer i uken, fordelt på to motocrossbaner. Horten Roklubb mottok 21 000,- til elektrisk motor til følge-/sikringsbåt.

Her er listen over mottakere av midler fra Idrettens miljøfond, juni 2024:

Søndre Land IL Ski
Installere solcellepanel fremfor fossildrevet aggregat.

Norges Roforbund
Elektrifisere en flåte på totalt 20 båter, fordelt på 5 klubber over hele landet. Innebærer innkjøp av nye elektriske båter og elektriske motorer til eksisterende følgebåter.

Hundvåg Idrettslag
Bore energibrønn for å benytte grunnvarme til garderober i klubbhus.

Lommedalen IL
Tilby gratis reparasjon av klær og utstyr for medlemmer.
1: Kjøpe inn symaskiner og diverse reparasjonsutstyr
2: Arrangere byttekvelder

Arendal Grimstad Rideklubb
Bygge nytt kompost-anlegg til stallene. Komposten skal brukes av kommuner og private som jordforbedringsmateriale. Fører til redusert stallavfall og transport av dette.

Stavanger Seilforening
Elektrisk motor til eksisterende sikringsbåt.

Vestby Idrettslag
Bytte vinduer i idrettsanlegget.

Horten Roklubb
Elektrisk motor til eksisterende sikringsbåt.

Norges Golfforbund
Støtte til prosjekt for innsamling av golfballer rundt i Norge gjennom avfallsdunker og dykkere, i tillegg til bevisstgjøringskampanje for golfere.

Runar IL
Energieffektivisering ved å bytte ut dører og vinduer i idrettshall.

Askøy Fotballklubb
Bygge isolert bod for å lage døgnåpen gjenbruksbank for alle.

Brevik idrettslag
Energieffektivisering i klubbhus, innkludert innkjøp av varmepumpe.

Bærum Kajakklubb
Elektrisk motor til katamaran.

NMK Oslo og Follo
Elektrisk gravemaskin til motorcross-anlegg.

Stavanger Roklubb
Elektrisk motor til katamaran.

Ålgårdhallen as
Installere solceller på halltaket.

Sandnes Arena
Installere gjenbrukte varmpepumper i 3 bygg.

Hvordan tenker fondsutvalget?

Søknadene behandles av et utvalg med representanter som jobber med miljø i og utenfor idretten. Miljøfondet gir mer idrettsglede for pengene, og belønner reell bærekraft og vilje til å vise vei.

– Miljøfondet er til for å dekke noen av de faktiske kostnadene ved å omstille seg. Det vi ser er at investeringer i miljøtiltak er bra for klima, miljø og natur, men også for økonomien i idretten. Det finnes miljøtiltak vi ikke støtter, rett og slett fordi de er selvfølgelige og bør gjøres uansett. Selv om vi har rekordstore beløp å dele ut, har vi verken lov eller mulighet til å betale alt. Heldigvis finnes det flere støtteordninger og finansieringsformer, sier Johannson.

Fondsutvalget har lagt vekt på innovative tiltak med god miljøeffekt, som har overføringsverdi til andre prosjekter rundt i landet. Dugnadsinnsats, vedlikehold og gjenbruk slår som regel mer positivt ut enn nyinnkjøp, der det er mulig. En god prosjektplan som sikrer full finansiering og gjennomføring er viktig.

– Vi gratulerer mottakere av midler i denne runden! Dessverre er det ikke nok midler til alle gode tiltak, men vi oppfordrer søkerne til å jobbe videre med finansiering og gjennomføring av prosjektene sine likevel, sier Johannson.

Vanlige grunner til avslag:

  • For store søknadsbeløp i forhold til tilgjengelige midler
  • For mange tiltak i samme søknad
  • Søker har allerede fått støtte til prosjektet i forrige runde, og bør søke flere finansieringskilder
  • Innkjøp som bør inngå i normal drift uansett
  • Mangelfull informasjon/argumentasjon eller budsjettering
  • Andre støtteordninger kan treffe bedre, f.eks. Grønt Lys (smalere) eller Sparebankstiftelsen DNB (videre)
  • Støtter ikke give-aways/forbruk
  • Når støtten ikke er avgjørende for gjennomføring av tiltaket

Tips! Det er også mulig å søke midler direkte fra Sparebankstiftelsen DNB, både i ordinære søknadsrunder for større beløp, og fortløpende behandling av søknader på beløp inntil 50 000,-.

Midlene til denne runden kommer fra Sparebankstiftelsen DNB sin støtte til Miljøfondet på til sammen 22 millioner, for perioden 2024-27. Hvis flere offentlige aktører og næringslivet blir med å finansiere fondet, vil flere miljøtiltak kunne bli realisert raskere og effekten enda større.

 

 

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no