Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap

Høye og uforutsigbare strømpriser gjør det mer aktuelt enn noen gang å få kontroll på energiforbruket til idrettsanlegg. Lavere energiforbruk gir bedre drift og støtter opp under klimamål.

Det er over 55 000 idrettsanlegg i Norge, og ingen er helt like. Hvilke tiltak som lønner seg avhenger i stor grad av tilstanden på anlegget, byggeår, størrelse, beliggenhet og bruksområde. Derfor finnes det ikke én fasit alle kan følge for hvilke energitiltak som bør prioriteres først.

For nye anlegg lønner det seg helt klart å tenke energismart fra begynnelsen av.

Energismart sjekkliste for

Om ditt anlegg sjekker av på flere av tiltakene, er sjansen stor for at dere har et energismart anlegg allerede. I så fall, er det mulig å redusere strømforbruket ytterligere?

Viktig for driftsøkonomien

Energiforbruk utgjør vanligvis en stor del av driftskostnadene til et idrettsanlegg. Å redusere energiforbruket gir følgelig lavere strømregninger. Selv om det vil være investeringskostnader, vil mange tiltak likevel være lønnsomme på sikt. Med romsligere økonomi står idrettslaget sterkere til å opprettholde aktivitet og utvikle seg for fremtiden.

Energismarte tiltak kan gjøre finansiering av nye anlegg enklere.

 

Frigjør energi som kutter utslipp

Energi er en verdifull ressurs. Når idrettsanlegg bruker mindre strøm, kan den brukes til viktige klimatiltak i stedet, som elektrifisering av transportsektoren eller industrien. Alt forbruk av fossil energi i samfunnet som kan erstattes med fornybar energi vil ha en positiv effekt på klima. 

Et konkret eksempel som kutter utslipp direkte i idrettsanlegg, er å bytte fra gass til andre energiløsninger for oppvarming av kunstgressbaner.

Bakgrunn for sjekklistene

Sjekklistene viser hvordan idrettsanlegg kan spare energi. De er utarbeidet som en del av prosjektet Energismarte idrettsanlegg, i regi av Miljøstiftelsen ZERO og Norges idrettsforbund. Det finnes en rekke andre tiltak man kan gjøre for å få mer klima- og miljøvennlige anlegg, men de er ikke en del av disse sjekklistene. 

Grøntlag.no og godeidrettsanlegg.no finner du flere gode veiledere for materialvalg og miljøtiltak.

 

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no