Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til kunnskap
Foto: Erik Ruud

Passer for

Idrettslag

Bærekraft handler om å drive en organisasjon fornuftig og fremtidsrettet. Å ta steget fra gode hensikter til å skape resultater blir mest effektivt når det gjøres strukturert og målrettet. 

1. Erkjenn. Erkjenn at laget selv må å ta bærekraftsansvar. Det gjelder for økonomien, menneskene i laget og for miljøet. FN snakker om at vi står på en «brennende plattform». Hva er deres brennende plattform?

2. Dedikert rolle / Fordel ansvar. Noen må få ansvaret og mandatet til å følge opp de nødvendige skrittene. På lik linje med en kasserer eller sekretær, kan man gjøre bærekraftsansvaret til en dedikert rolle.

3. Kartlegg og sett mål. Det gjør det lettere å finne ut av hva som er det aller viktigste dere kan ta tak i. Kartlegg hovedaktivitetene hvor natur, miljø og klima blir belastet. Vesentlig.no kan være et nyttig verktøy.

4. Lag en strategi med målbare mål. Med en definert politikk og strategi med SMARTe mål (Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte og Evaluerbare). Da er det enklere å kommunisere hva man vil oppnå, og enklere for alle som vil involvere seg å være med på arbeidet. 

 5. Lag en handlingsplan. Sett opp en prioritert sjekkliste med tiltak for hva dere vil utrette med arbeidet i laget. Det gjør det enklere å følge opp målene. Handling skaper holdning.

6. Oppfølging. Følg opp strategi, mål og handlingsplan underveis i året, evaluer og legg opp til forbedring. Vurder behovet for en miljøsertifisering, eller annen rapporteringsmetode, slik at dere kan følge lagets utvikling.

7. Kartlegg ressursbehov. Trenger dere mer kompetanse, eller penger til å gjøre investeringer som vil redusere regninger og klimaavtrykk? Ved å kartlegge behovet for ressurser, er det enklere å følge opp med relevante instanser for å få nødvendig støtte.

8. Kartlegg interessenter. Hvem kan spille en rolle i bærekraftsarbeidet? Definer hvem som kan medvirke og delta aktivt i omstillingen.

9. Kontinuerlig forbedring. Tilpass planene basert på oppfølgingen dere gjør av strategi og mål. Tilpasningen kan gjøres årlig, eller oftere, slik at dere sørger for stadig forbedring.

10. Legg opp til samarbeid og partnerskap. Å la sponsorer, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og lokalmiljøet ta del i endringsarbeidet er en suksessfaktor. La samarbeidspartnere hjelpe med kompetanse som gir mulighet for nye kunder, grobunn for nye forretningsområder og for laget nye, mulige sponsorer.

 

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Kunnskap

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no