Kunnskap Kunnskap Inspirasjon Inspirasjon Midler Midler Samarbeidspartner Samarbeidspartner Om oss Om oss
Tilbake til inspirasjon
Foto: Norges Skiforbund Alpint

I samarbeid med konsulentselskapet KPMG har alpinlandslaget utarbeidet en rapport med konkrete forslag til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS), som kan redusere landslagets CO2-utslipp med opptil 29 %.

– Dette arbeidet startet med at vi kartla all reisevirksomhet med Green Producers Tool, og delte alle data med NRK, som hadde sparket oss på leggen. Vi visste at reisevirksomhet på landslagsnivå hadde et stort klimaavtrykk, men først nå forstår vi omfanget, forteller Claus Ryste, sportssjef for alpinlandslaget. 

Alpinlandslagets omfattende kartlegging viser at deres eget utslipp utgjør 523 tonn CO2-ekvivalenter. Både reising knyttet til konkurranser og treningsopphold fører til sammen til utstrakt reisevirksomhet. 80 % av utslippene kommer fra flyreisene til utøvere og støtteapparat.

Beregninger viser at herrenes reiseutslipp kan reduseres med 29 %, og kvinnenes med 14 %, om de foreslåtte endringene blir tatt til følge.

– Vi hadde aldri klart det alene, men samarbeidspartneren vår, KPMG, har kompetanse på klimaregnskap, metoder, og tilgang til data. Det har gjort at vi til sammen har kunnet tenke nytt, med mål om å få ned egne utslipp. Vi har brukt mye tid på arbeidet. I beste fall kan det bidra til at hele verdenscupen kan redusere sine utslipp i fremtiden, sier Ryste.

Til arbeidet søkte Skiforbundet støtte fra Idrettens miljøfond, som gjør det mulig å benytte klimaverktøyet Green Producers Tool. Ved å bruke dette verktøyet har KPMG kunnet måle klimagassutslippene til alpinlandslaget. Med gode data er det mulig å tenke ut tiltak som kan føre til mindre utslipp.

Foreslår endringer i verdenscupen

Rapporten fastslår at det vil være mye å hente på å omorganisere i verdenscupen. Ved å utsette sesongstart og ordne konkurransene etter geografisk nærhet til hverandre, er grep som vil gi mindre reising, bedre helse for utøvere, trenere og støtteapparat, og være mer økonomisk. 

– Vi foreslår å forskyve konkurransekalenderen en måned, og gjøre unna konkurransesesongen i Nord-Amerika først. Gjennom hele sesongen ønsker vi å tilstrebe minst mulig interkontinentale flyvinger. Reising er ikke bare en belastning på klima og miljø, det er også en helseutfordring og prestasjonsutfordring for utøverne, sier Ryste. 

Ryste forteller at FIS har egne folk i staben som jobber med bærekraft, og at rapporten har fått en positiv mottakelse. Han forventer at den blir fulgt opp nærmere på vårmøtet i mai. Men Ryste er klar på at det er store systemer som skal endres, og at det er mange hensyn å ta. 

Langsiktighet for alle parter

Det er en økonomi bygget rundt organiseringen av verdenscupen, som omfatter alt fra medierettigheter og inntekter til skiforbundene, til arrangørenes destinasjon og lokalsamfunn.

– Så lenge arrangørene får sine arrangement, ser vi at det er store utslipp og kostnader å spare for forbundene ved å se på rekkefølge og timing. Vi ønsker også at det blir stilt klima- og miljøkrav til arrangører, og at tildelinger av konkurransene skal være åpne, etterrettelige prosesser, sier Ryste.

For å kunne planlegge og gjøre det lettere for arrangører å investere i bærekraftige løsninger ønsker alpinlandslaget at konkurransekalenderen legges for fire år av gangen. Det vil gi større forutsigbarhet for alle. 

Utøverne sine egne bidrag

Landslaget ser den ubehagelige sammenhengen mellom egen aktivitet og hvilke dramatiske konsekvenser klimakrisen får for snøforhold og de fremtidige forutsetningene til å stå på ski. Rapporten viser til at 53 % av 2234 europeiske skianlegg står i fare for å lide av snømangel i et scenario med 2 graders global oppvarming (Nature/Changethecourse.no).

– Landslaget stiller seg 100 % bak rapporten. Motivasjonen til å gjøre endringer er på topp. Gjennom å satse på bærekraft mener vi at sporten vår blir et bedre produkt. Det vi gjør nå, blir en investering i skisportens fremtid, sier Ryste. 

Samtidig som Skiforbundet jobber for å påvirke FIS, vil utøvere og trenere vurdere landslagets egne rutiner, treningskalender, ressursforbruk, transportmidler, logistikk og reiseaktivitet i et klimaperspektiv, der lav- og nullutslippsløsninger blir prioritert og etterspurt, for eksempel elbiler og tog. 

– Det har vært viktig for oss at rapporten ikke skulle inneholde alle svarene på forhånd, men at den skulle inspirere oss selv til å finne bedre løsninger, og ikke minst inspirere til mer samarbeid for å få til mer sammen i skiverden. Nå har vi gode data og verktøy å ta beslutninger ut fra, som vi ikke hadde før. Det lover bra, mener Ryste.

 

Del artikkelen på Epost Facebook X Linkedin

Inspirasjon

Se alle →
Gjør ditt idrettsanlegg energismart Fotballbaner - Energismart sjekkliste Klubbhus - Energismart sjekkliste
Kunnskap Inspirasjon Midler Samarbeidspartner Om oss Sognsveien 73, 0854 Oslo +47 21029000 grontlag@idrettsforbundet.no